Category: Réckbléck

Dat wor et !

Eis Produktioun “Eng Oper fir 5 Sou” ass da lo riwwer. Traditionell gëtt Sonndes ofgeriicht. Jiddereen paakt eng Hand matt un, sou dass Owes nach just di eidel Tribün un…