Month: November 2016

Raumen am Brill

Och tëschent eise Produktioune si fläisseg Hänn gefrot. Am Brill – an engem Schapp – do war laang Zäit eisen Depot wou mir eist Holz gelagert hunn dat eis Opriichtekipp fir di opwänneg…