Andréck aus de Prouwen

Andréck aus de Prouwen

Nach gëtt geprouft, mee geschwënn gëtt et eescht. D’Première réckelt ëmmer e Stéck mi no.

E Sonndeg war deen 1. Filage, wou mir di eenzel geproufte Zeenen eng Kéier duerchlafe gelooss hunn. E puer Andréck vun dësem spannenden Exercice fannt dir an dësem flotte Video realiséiert vu Videoreport an de Fotoe vum Mireille Gereke. En Virgeschmaach op dat wat Iech vum 21. Juli un am Prommenhaff erwaart.

Video: Videoreport asbl

Copyright: de Schankemaennchen asbl

Fotoen: Mireille Gereke-Pletschette

tries