E staarkt Stéck

E staarkt Stéck

Kritik am Journal vium 23. Juli 2019

D’Monique Mathieu vum Lëtzbuerger Journal war op Groussbus komm an huet sech eise Spektakel ugekuckt.

Hei kënn Dir d’Kritik noliesen déi den 23. Juli an hierer Zeitung publizéiert gouf.

Kritik am JOURNAL (als pdf)

tries