Wee spillt mat ?

“Well di eng stinn an der Däischtert, an di aner stinn am Liicht….”

E klengen Abléck op déi di der zu Groussbus am Prommenhaff op der Bühn gesitt !

An an der Däischtert hannert der Bühn zéien dës Leit d’Fiedem fir dass alles riischt leeft !